A A A
Szczepienie lisów

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 28 września do 5 października 2019 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Załączniki:
Pobierz plik (wskazówki.pdf)wskazówki.pdf[ ]769 kB2019-09-24 10:30
Pobierz plik (komunikat-1.pdf)komunikat-1.pdf[ ]1172 kB2019-09-24 10:28
Śmieci w gminie

Problem dzikich wysypisk i traktowania koszy publicznych jak zbiorników na domowe odpady jest dużym problemem naszej gminy.

Wojewoda Małopolski

obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa infrastruktury technicznej, w tym instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej i drenażu z podziemną pompownią ścieków i separatorem substancji ropopochodnych, na dz. 314/5, 314/10 obr. 0016 Ratajów, jedn. ewid. Słomniki.

Rower

Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności organizujemy akcję przesiadania się na rowery. Mieszkańcy, którzy przyjadą pod Urząd Miejski w Słomnikach na rowerze i prześlą nam zdjęcie bądź dadzą się sfotografować otrzymają żarówkę led bądź sadzonkę drzewka. Akcja trwa w dniach 16-22 września b.r.

Herb Gminy

Informujemy, że w dniu 12.09.2019r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach został przeprowadzony ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku wielomieszkaniowym w Słomnikach, ul. Słoneczna 8