Drukuj
Logo NFZ

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje, że w związku z prowadzonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia rozmowami, dotyczącymi odnowienia umów z niektórymi świadczeniodawcami podstawowej opieki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2015 r., wykaz placówek może ulec zmianie.

 

Aktualny wykaz opublikowany jest na stronach Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (http://www.nfz-krakow.pl/) w zakładce „Informacje dla pacjentów POZ” oraz na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Szczegółowe informacje uzyskać będzie można również pod bezpłatnym całodobowym numerem telefonu 800 007 797 lub na wskazanej powyżej stronie NFZ.

Pacjenci, którzy nie będą mogli uzyskać opieki w dotychczasowych POZ, mogą uzyskać pomoc w szpitalnych oddziałach ratunkowych, szpitalnych izbach przyjęć, w ramach całodobowej, nocnej i świątecznej opieki, jak również w najbliższych POZ, które podpisały.

Powyższe działania mają zapewnić właściwy dostęp obywateli do opieki zdrowotnej w kontekście możliwego ograniczenia, w niektórych regionach województwa świadczeń w ramach podstawowej opieki medycznej na początku roku.

 

Informujemy, że zakłady opieki zdrowotnej z terenu naszej gminy podpisały umowy z NFZ. W zakresie lekarskiej opieki POZ i medycyny szkolnej świadczenia realizuje:

Natomiast świadczenia pielęgniarki i położnej POZ realizuje:

 

Odsłony: 4199