A A A

Ważna informacja dotycząca wymiany kotłów w ramach RPO Poddziałanie 4.4.2. i 4.4.3

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że na terenie Gminy Słomniki wykonywane są w dalszym ciągu audyty energetyczne budynków mieszkalnych w ramach projektów pn.:

  1. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki, Sułoszowa”
  2. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie Gminy Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa”

W związku z częstymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi realizacji inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkańców w ramach ww. projektów oraz informacjami przekazywanymi przez audytorów informujemy, że dofinansowaniu będą podlegać koszty poniesione tylko i wyłącznie

po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Słomniki a mieszkańcem.

 O terminach podpisywania umów w sprawie dofinansowania kosztów inwestycji wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie.

 Podpisanie wyników audytu energetycznego budynku nie jest jednoznaczne z podpisaniem umowy z Gminą.