A A A
Herb gminy

Zasady dla beneficjentów biorących udział w programie wymiany pieców dofinansowanym przez Gminę Słomniki:

Ważna informacja dotycząca wymiany kotłów w ramach RPO Poddziałanie 4.4.2. i 4.4.3

Stanowisko RIO o braku możliwości skorzystania z dofinansowania do wymiany kotłów przed podpisaniem umowy mieszkańca:

Poniżej publikujemy Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, która jest niezbędna przy podpisaniu umów na wymianę pieca oraz Pełnomocnictwo, wymagane w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez osoby trzecie.

Dane niezbędne do sporządzenia umowy pomiędzy Gminą Słomniki a właścicielem/pełnomocnikiem właściciela w ramach Programu "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (ekogroszek) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa" finansowanego w ramach Działania 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020