A A A
Wykres

W ramach akcji „Małopolska bez smogu” zorganizowanej przez Radio Kraków i Polski Alarm Smogowy w dniach 28.11.2016 r. do 9.12.2016 r. na balkonie strażnicy OSP w Słomnikach zamontowany został pyłomierz. Zadaniem pyłomierza było badanie jakości powietrza jakim oddachają Słomniczanie. Na podstawie cogodzinnych odczytów stężenia pyłu PM10 w powietrzu, tworzony był wykres, który na bieżąco można było śledzić na stronie internetowej Radia Kraków http://www.radiokrakow.pl/nasze-akcje/malopolska-bez-smogu-51250/. Oto fragment tego wykresu przedstawiający wyniki z 4 i 5 grudnia. Wykres nadal jest dostępny na wyżej wymienionej stronie internetowej.

Wymień piec

Uwaga ostatnia szansa na złożenie ankiety.

Zamknięcie listy rezerwowej 31.12.2016 r.