A A A
Herb Gminy

W dniu 28 maja 2020 roku o godz. 16.00  odbędzie się XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach. Ze względu na obostrzenia związane z epidemią wirusa COVID-19 sesja odbędzie się w trybie zdalnym i będzie transmitowana na żywo za pomocą kanału serwisu YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCkbsKQjb_V5a6yPOiMqwqkg/live tak, jak to odbywało się dotychczas. Wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i sprawdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XI/102/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Słomniki
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych, udzielenia dotacji dla Policji oraz OSP.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Bożego Ciała w Słomnikach.
  8. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.