A A A
LGD Jurajska Kraina

Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania:

  • w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
  • w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych,
  • w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.
Załączniki:
Pobierz plik (20180103_jk_nabor.pdf)Ogłoszenie[ ]404 kB2018-01-03 16:21