A A A
herb gminy Słomniki

Informuje się, że w dniu 21.01.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 493 poł. w Słomnikach objętej księgą wieczystą: KR1S/00001650/5.

Liczba osób, które wpłaciły wadium – 2 firmy

Liczba dopuszczonych do przetargu – 2 firmy

Cena wywoławcza: 367 838,00 zł netto

Przetarg wygrała firma:

Yommix Michał Janicki Spółka Jawna ul. Stefana Żeromskiego 1E, 32-090 Słomniki.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu działki ewidencyjnej nr 493 poł. w Słomnikach wyniosła: 371 516,38 zł netto (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset szesnaście złotych 38/100).

Niniejszą informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni od dnia 22.01.2021 r. oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

 

Słomniki, dnia 21.01.2021 r.

Obwieszczenie marszałka

OBWIESZCZENIE 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
 z dnia 19 stycznia 2021 r. 

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie oraz wyłożeniu jej do publicznego wglądu. W załączeniu Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego - Witolda Kozłowskiego.  

Herb Gminy

w dniu 28 stycznia 2021 roku o godz. 16.00 odbędzie się XXV  zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Herb Gminy

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 26 stycznia 2021r.  o godz. 16.00.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Tadeusza Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń– parter) zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  –  lokale mieszkalne  (nabywa najemca lokalu).