A A A
Parkingi

6 parkingów przejdzie modernizację, dzięki której powstanie więcej miejsc parkingowych. Modernizację przejdzie także droga w Prandocinie Iłach, na którą gmina Słomniki otrzymała dofinansowanie w kwocie 150 000 zł.

Plac zabaw

Dzieci mają do swojej dyspozycji 9 nowych placów zabaw w następujących miejscowościach: Janikowice, Waganowice, Prandocin Wysiołek, Szczepanowice, Trątnowice, Zagaje Smrokowskie (obręb Smroków), Kacice, Brończyce, Czechy.

Budowa odnawialnych źródeł energii

Z przyjemnością chcemy Państwa poinformować, iż w dniu 17.04.2019r. po kilku miesiącach intensywnej pracy nad opracowaniem dokumentacji przetargowej w ramach "Partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego" Lider Projektu - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca przekazała ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich. Niezwłocznie po jego publikacji, zostanie zamieszczona cała dokumentacja przetargowa na BIP-ie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca. Liczymy na pomyślne zakończenie przetargu, aby wybrani wykonawcy mogli jak najszybciej rozpocząć pracę w terenie.

Strefa rekreacji i wypoczynku

Powstaje strefa odpoczynku i rekreacji w Słomnikach przy ul. 3 Maja. Efektem realizowanej inwestycji będzie utworzenie przestrzeni turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowej pomiędzy brzegiem rzeki Szreniawy a drogą gminną przebiegającą obok.

Gaz ziemny

Polska Spółka Gazownictwa opracowała wstępną koncepcje gazyfikacji dla gminy Słomniki.