Drukuj
Remontowane drogi

Przegląd drogowych inwestycji.

Trwa procedura sprawdzania dokumentów przetargowych na remont i przebudowę następujących dróg gminnych:

 

 

Drogi rolnicze:

Trwają prace związane z udrożnieniem drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Trątnowice – wykonawca TRANS-JAR, Jarosław Nowak

Zakończono prace związane z remontem cząstkowym dróg gminnych. Wykonał je Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych, Władysław Janik z Olkusza za kwotę 49.464,94 zł.

Modernizacja dróg powiatowych

Wkrótce rozpoczną się prace na następujących odcinkach dróg powiatowych:

Remont wykona Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych AGROBUD, Wiesław Nowakowski z Piotrkowic Małych, z którym podpisano już umowę. Koszt remontu wyniesie 698.624,42 zł.

Ogłoszono przetarg na remont drogi na ul. Lelewela o ul. Łokietka. Prace będą polegały na modernizacji nawierzchni oraz remoncie chodników.

 

Odsłony: 5452