A A A
Remontowane drogi

Przegląd drogowych inwestycji.

Trwa procedura sprawdzania dokumentów przetargowych na remont i przebudowę następujących dróg gminnych:

 

 

 • Polanowice od p. Osucha do p. Jagły,
 • Janikowice w lewo od p. Cerka,
 • Słomniki, ul. Krótka, Niedźwiedź k. p. Jeżowej.
 • Chodnik na ul. Świerczewskiego i przy bloku nr 8,
 • Plac manewrowy przy drodze powiatowej nr 2142K Kacice–Smroków (działka gminna),
 • Plac manewrowy w m. Niedźwiedź.

Drogi rolnicze:

 • Prandocin do pól–Prandocin do p. Reraka
 • Niedźwiedź do pól–Niedźwiedź do p. Samburskiego.

Trwają prace związane z udrożnieniem drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Trątnowice – wykonawca TRANS-JAR, Jarosław Nowak

Zakończono prace związane z remontem cząstkowym dróg gminnych. Wykonał je Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych, Władysław Janik z Olkusza za kwotę 49.464,94 zł.

Modernizacja dróg powiatowych

Wkrótce rozpoczną się prace na następujących odcinkach dróg powiatowych:

 • 2160K w Czechach,
 • 2160K w Szczepanowicach,
 • 1260K w Prandocinie (Borek).

Remont wykona Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych AGROBUD, Wiesław Nowakowski z Piotrkowic Małych, z którym podpisano już umowę. Koszt remontu wyniesie 698.624,42 zł.

Ogłoszono przetarg na remont drogi na ul. Lelewela o ul. Łokietka. Prace będą polegały na modernizacji nawierzchni oraz remoncie chodników.