Drukuj
Osiedle przy ul. Świerczewskiego

Rozwój sieci kanalizacyjnej, modernizacje ujęć wodnych to tylko niektóre projekty inwestycyjne realizowane w roku 2016.

 

Zakład  Gospodarki  Komunalnej i  Mieszkaniowej  w ostatnim czasie  ukończył  pierwszy etap  zaplanowanej  na rok 2016  modernizacji sieci  wodociągowej   w miejscowości  Wężerów Górny. Etap  drugi, dotyczący Wężerowa Dolnego ze względu  na  uprawy  rolne  będzie  kontynuowany  jesienią 2016 r.

17 maja 2016 r.  została  podpisana  umowa  na  modernizację  ujęć  wodnych wraz ze zbiornikami  w  miejscowościach  Zagaje Smrokowskie i Lipna  Wola. Obie inwestycje będą polegały na modernizacji  hydroforni, zbiornika wody oraz  ujęcia wody. Termin wykonania tych zadań to 30 października 2016 r.

Wykonawcą całości inwestycji wyłonionym  drogą  przetargu nieograniczonego została  Firma  HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. 64-100 Leszno, ul. Gronowska 4a.

Koszt zadania w Lipnej Woli wynosi 175 870,28 zł netto, a w Zagajach Smrokowskich – 277 053,86 zł netto.

Jeszcze w tym  roku  planowane jest rozpoczęcie  modernizacji przepompowni wodnej  wraz z  budową  zbiornika wodnego w miejscowości Polanowice. Inwestycja ta poprawi parametry techniczne funkcjonowania sieci wodociągowej w miejscowościach: Polanowice, Ratajów, Zaborze.

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej sieci  kanalizacji  sanitarnej w  Słomnikach w następujących rejonach:

    Termin wykonania dokumentacji to grudzień 2016 r., zaś całkowity koszt zadania wynosi 35 500 zł netto.

 

 

Odsłony: 5783