A A A
Wiata

W roku 2014 Gmina Słomniki zrealizowała operację pn. „Zakup i montaż dwóch wiat stadionowych dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych w Niedźwiedziu”.

Dzięki przeprowadzonym pracom boisko sportowe w Niedźwiedziu zyskało estetyczny wygląd. Zamontowane wiaty są wykorzystywane podczas meczów tam rozgrywanych oraz innych imprez sportowo-rekreacyjnych.

 

 W odpowiedzi na ogłoszony nabór przez LGD Jurajska Kraina Gmina Słomniki złożyła 11.09.2014 r. wniosek o dofinansowanie operacji polegającej na zakupie i montażu dwóch wiat stadionowych na boisku w Niedźwiedziu. W dniu 23.03.2015 r. została podpisana umowa przyznania pomocy na realizację operacji.

W wyniku zakończonego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego do realizacji zadania została wybrana firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe REM-BUD. Zakres wykonanych prac to montaż 2 sztuk wiat dla zawodników rezerwowych o konstrukcji stalowej z siedziskami z PCV, utwardzenie terenu pod wiatami o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Projekt został dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – małe projekty Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wartość zadania: 16 533,39 zł

Wartość dofinansowania: 10 753,39 zł