Drukuj
Gaz ziemny

Polska Spółka Gazownictwa opracowała wstępną koncepcje gazyfikacji dla gminy Słomniki.

 

 

UWAGA: Schematy przebiegu inwestycji zamieszone na mapach na tym etapie należy traktować jedynie jako poglądowe i mogą one odbiegać od ostatecznego kształtu projektu gazyfikacji poszczególnych obszarów. Projekt przebiegu inwestycji będzie uzgadniany z właścicielami działek na etapie projektowym.

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. OZG w Krakowie opracowała następujące koncepcje rozwojowe dla gminy Słomniki:

miejscowość Prandocin – Koncepcja gazyfikacji została zatwierdzona przez Radę Techniczno- Ekonomiczną i przekazana do Działu Inwestycji. Obecnie jest na etapie rozstrzygania przetargu. Równocześnie dla przedmiotowego obszaru przyłączanie odbiorców (z kierunku stacji w Wężerowie) odbywa się na podstawie podpisanych indywidualnych umów przyłączeniowych,

miejscowość Ratajów oraz południowa część Słomnik – Koncepcja została zatwierdzona przez Radę Techniczno-Ekonomiczną i przekazana do Działu Inwestycji w celu dalszego procedowania. Niezależnie od koncepcji dla tego obszaru trwa wydawanie warunków przez Dział Obsługi Klienta,

miejscowości Zaborze, Polanowice, Szczepanowice – Koncepcja została zatwierdzona przez Radę Techniczno-Ekonomiczną i przekazana do Działu Inwestycji w celu dalszego procedowania. Niezależnie od koncepcji dla tego obszaru trwa wydawanie warunków przez Dział Obsługi Klienta,

miejscowość Prandocin-Wysiołek – po przeanalizowaniu przez Dział Rozwoju sprawa gazyfikacji została przekazana do dalszego procedowania w Dziale Obsługi Klienta.

Koncepcje, które zostały przekazane do Działu Inwestycji, są na etapie procedury przetargowej.

W 2018 roku Dział Obsługi klienta wydał 110 sztuk warunków przyłączenia do sieci gazowej klientom z gminy Słomniki.

Szczegółowe informacje dotyczące wstępnego projektu koncepcji  dostępne są w siedzibie PSG ul. Gazowa 16, Kraków, pod nr tel. 12 62 81 111. Wnioski o wydanie warunków przyłącza należy składać w siedzibie PSG ul. Sołtysowska 25A, 31-589 Kraków, tel. 12 628 11 11.

Jak podkreśla Polska Spółka Gazownictwa schematy gazyfikacji zamieszczone na mapach są ścisłym odzwierciedleniem zakresów opracowywanych  koncepcji gazyfikacji dla poszczególnych obszarów z wyłączeniem miejscowości Prandocin-Wysiołek, dla której koncepcja gazyfikacji nie była opracowywana, a jedynie była przeprowadzona wstępna analiza. 

 

Schematy gazyfikacji

Proszę czytać mapę wraz z legendą do niej, która znajduje się w lewym dolnym rogu.

Odsłony: 5042