Drukuj
Choinka

Na drodze powiatowej nr 1261K w miejscowości Prandocin wybudowano wygodny chodnik, który przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa pieszych jak i kierowców.

Inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 1261K w zakresie budowy chodnika prawostronnego w km 7+131 – 8+113,23 polegającego na utwardzeniu pobocza – ciągu pieszego wraz z odwodnieniem, rozbiórką oraz dostosowaniem istniejących zjazdów do posesji na długości około 985 mb.

Wykonawcą zadania jest „TOM-BUD” Firma Budowlano-Usługowa, Wiesław Michalski, ul. Zamkowa 19/9, 30-301 Kraków. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach Inicjatyw Samorządowych z Powiatem Krakowskim. Wartość całej inwestycji to 522.328,25 zł,  w tym ok. 232.000,00 zł – budżetu z Powiatu Krakowskiego.

Odsłony: 3118