Drukuj
Ulica Poniatowskiego

Jest to kolejny etap rozbudowy sieci wodociągowej w Słomnikach.

Trwa budowa odcinka sieci wodociągowej w Słomnikach na ul. Poniatowskiego; biegnie on równolegle do głównego ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej 2198 K. Zakres projektu został tak zaplanowany, by połączyć  rurociągi w tej części miasta w bliskim sąsiedztwie drogi powiatowej. Celem inwestycji jest w głównej mierze zasilanie w wodę pitną istniejących i ewentualnie w przyszłości budowanych budynków mieszkalnych i gospodarczych; również zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, zwiększenie komfortu i niezawodności dostawy wody do nieruchomości, poprawa warunków hydraulicznych i zwiększenie dyspozycyjnego ciśnienia wody na terenie obszaru przyległego do ul. Poniatowskiego. Koszt inwestycji wynosi  168 454,65 i finansowany jest z budżetu Gminy Słomniki.

Odsłony: 2720