A A A
Droga

Zakończono remont na odcinkach dróg w Waganowicach, Kępie, Zaborzu, Zagajach Smrokowskich, Trątnowicach i Polanowicach.

W dniu 21 maja br. dokonano odbioru inwestycji polegającej na przebudowie i remoncie dróg gminnych: „Waganowice – Starodroże”, „Kępa za mostem”, „Zaborze od sołtysa”, „Zagaje Smrokowskie za młynem”, „Trątnowice – centrum – boisko”, „Polanowice – Kolonia”. Remont polegał na uzupełnieniu podbudowy i należeniu nawierzchni asfaltowej.

Wykonawcą jest firma „WALKOR” Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych, Lucjan Ordys, Bosutów, ul. Wiśniowa 28, 32-086 Węgrzce. Koszt inwestycji wyniósł 482.852,90 PLN.