A A A
Program Jawor

Osoby chcące dokonać termomodernizacji budynków mieszkalnych zachęcamy do skorzystania z Programu Jawor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Termomodernizacja ma zabezpieczyć budynek przed utratą ciepła, zmniejsza zapotrzebowanie na energię i jej zużycie. Jest to niezwykle ważne, ponieważ koszty ogrzewania i przygotowania ciepłej wody są znacznym obciążeniem budżetów domowych. Zadaniem termomodernizacji jest nie tylko ograniczenie zużycia energii i kosztów użytkowania budynku, ale również podniesienie jakości powietrza wewnątrz budynku i zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko zewnętrzne.

Osoby chcące dokonać termomodernizacji swojego domu mogą skorzystać z Programu Jawor prowadzonego przez Wojewódzki Program Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.  Program Jawor, który ma formę pożyczki z możliwością umorzenia do 20 procent  dotyczy domów do 600 m2, wybudowanych przed 2009 r. Pożyczka jest udzielana na 10 lat; WFOŚiGW finansuje ją w 90 procentach, mieszkaniec w 10 procentach. Oprocentowanie wynosi 2 procent w skali roku; minimalna kwota pożyczki to 20 000,00 zł, a maksymalna – 100 000,00 zł.

Wszelkie informacje o programie można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanoniczna 12, 31-002 Kraków oraz  telefonicznie u doradców WFOŚiGW:

  • Piotr Janowski (kwestie merytoryczne) – tel. 883 318 930
  • Anna Miniewicz (kwestie merytoryczne) – tel. 785 855 942
  • Małgorzata Głuszek-Kot (kwestie finansowe) – tel. 785 855 947
  • Renata Czerw (kwestie finansowe) – tel. 785 851 769 oraz u doradcy energetycznego w naszym regionie Anna Synowiec – tel. 515 493 106.

Więcej o Programie Jawor – tutaj.

28 listopada 2017 r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Słomnikach odbyło się spotkanie z doradcą energetycznym Anną Synowiec i audytorem energetycznym Jackiem Majką na temat korzyści i kosztów termomodernizacji budynków mieszkalnych. Burmistrz Paweł Knafel przedstawił korzyści z przeprowadzenia termomodernizacji na podstawie gminnych budynków użyteczności publicznej.  Zreferował termomodernizacje przeprowadzone na ponad dwudziestu budynkach użyteczności publicznej w naszej gminie. Osiągnięto następujące cele:

  • zmniejszenie zużycia energii o nawet 50% w budynkach stale ogrzewanych i szybkie nagrzewanie pomieszczeń ogrzewanych nieregularnie (np. świetlice wiejskie),
  • zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem komfortu użytkowania,
  • uzyskanie przyjaznego mikroklimatu w pomieszczeniach, zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w zimie przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na chłód w okresie letnim, a przez to podniesienie poziomu efektywności energetycznej.

Termomodernizacje budynków gminnych były dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Więcej o spotkaniu dotyczącym termomodernizacji – tutaj.