A A A
Droga w Polanowicach

Kolejnym zmodernizowanym odcinkiem sieci drogowej jest droga gminna nr 601777K w Polanowicach. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości: 111 492,00 zł.

Droga w Kacicach
14 września uroczyście otwarto drogę powiatową nr 2141K „Przestańsko–Kacice–Słomniki",  po przebudowie w miejscowościach Prandocin, Prandocin Wysiołek, Januszowice, Kacice.

Remont drogi Czechy-Kępa

Poprawa jakości połączeń drogowych to jeden z priorytetów władz naszej gminy. Kolejnym zmodernizowanym odcinkiem sieci drogowej jest droga gminna Kępa–Czechy. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 132 000 zł.

Kanalizacja ul. Mirka

Zakończył się drugi etap rozbudowy kanalizacji sanitarnej ul. Mirka w  Słomnikach – Prandocin Wysiołek – Januszowice. Od sierpnia mieszkańcy będą mogli przyłączać się do sieci.

Droga rolnicza

Podpisano umowy na  remont dróg rolniczych w 6 miejscowościach, dzięki przeprowadzonym pracom rolnicy będą mieli wygodniejszy i bezpieczniejszy dojazd do swoich pól.