Drukuj

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 29.12.2017 – 01.02.2018

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 1. Przedstawienie jasełkowe w szkole w Kacicach
 2. Koncert noworoczny charytatywny w szkole w Prandocinie
 3. Koncert orkiestry w Niedźwiedziu – Stowarzyszenie Niedźwiadek
 4. Uroczystość Dnia Babci i Dziadka w szkole Słomniki
 5. 100-lecie obecności Sióstr Sercanek w Słomnikach
 6. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Krakowskiego
 7. Zebrania walne Ochotniczych Straży Pożarnych
 8. Zebranie walne LGD Jurajska Kraina
 9. Zebranie walne Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
 10. Spotkanie z Dyrektorem ZDPK na temat przygotowania przetargów na drogi SPR Zaborze i Januszowice oraz Inicjatyw Samorządowych
 11. Spotkanie z Komendantem Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej – Dionizym Krawczyńskim
 12. Spotkanie z Komendantem Miejskim PSP Arturem Noskiem
 13. Spotkanie z Bractwem Św. Jakuba w sprawie szlaku – Droga św. Jakuba do Miechowa
 14. Udział w spotkaniu z Wojewodą Małopolskim na temat organizacji obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości
 15. Udział w spotkaniu Wojewody z Wójtami i Burmistrzami Małopolski
 16. Uroczyste podpisanie umowy na realizację odcinka trasy S7 Widoma  - Szczepanowice

 

Przetargi rozstrzygnięte:

 1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Wężerów, gmina Słomniki.
  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.  Mińsk Mazowiecki
  Wartość zadania: 3 000 000 zł
  Termin realizacji: 31.08.2018

 2. Zakup oleju napędowego oraz benzyny Pb 95 dla pojazdów będących w dyspozycji Gminy Słomniki/ Urząd, COE, OSP/ – Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Słomnikach – 162 000 zł
  cena  ON – 4,62 zł brutto, PB95 4,70zł brutto /podlega aneksowaniu/.

 3. Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Słomnikach – Konkret Plus Kielce – 14 400 zł.

 4. Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Słomniki w 2016r. – firma JUKO Sp. z o.o. Zawiercie – 41 000 zł brutto

 

 1. Zbieranie, transport i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Słomniki w 2017 r. - PLAMA Jan Michalski Racławice 91 – 4300 zł brutto /ryczałt miesięczny 360zł/
 2. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej przy Samorządowym Przedszkolu w Słomnikach gmina Słomniki w roku 2018

          Wykonawcy:

 

 1. Wykonanie załadunku, wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z pokryć dachowych z terenu gminy Słomniki w roku 2018 r.
  Wykonawca: ALBA Południe Polska Sp. z o.o.  Dąbrowa Górnicza
  Kwota 376,92 zł brutto za jedną tonę  (przewidziane do odbioru około 100 ton)

 

 1. Monitoring składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Polanowice, Gmina Słomniki w 2018 r.
  Wykonawca: SGS Polska Sp. z o.o. Warszawa
  Wartość zadania:  5000 zł
  Termin realizacji: 30.11.2018r

 

Przetargi ogłoszone:

 1. Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew różnych gatunków w ilości około 30 sztuk rosnących na terenach będących w posiadaniu Gminy Słomniki w roku 2018

 

Inwestycje drogowe

 

Drogi zakończone i odebrane:

 1. Zagaje Smrokowskie nr ewid. 559/2 (do Gajosa)
 2. Januszowice nr ewid. 431/12 (koło Kądzieli)
 3. Januszowice nr ewid. 431/11 (koło Kwietnia)
 4. Słomniki, ul. Niecała boczna
 5. Miłocice k. źródełka za mostem

Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.

Kraków, ul. Obrońców Modlina 12 za kwotę: 252.470,53 zł

Naliczono kary za nieterminowe wykonanie robót w wysokości 16.410,55 zł

 

Zlecone dokumentacje:

 

Drogi wojewódzkie – złożono wnioski na budowę chodników:

- Miłocice – Wesoła c.d.

- Brończyce

 

Akty notarialne:

- sprzedaż mieszkania na ul. Kolejowej 3/13 na rzecz najemcy za kwotę 20 500 zł

 

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową przychodni zdrowia ( Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych w Słomnikach – etap V
 2. W dniach 10-15.01.2018 r. Urząd Marszałkowski kontrolował wydatkowanie dotacji na budowę przychodni zdrowia w Słomnikach – wynik pozytywny
 3. Zlecono prace projektowe  stref  rekreacji, placów zabaw  w  Kacicach, Brończycach, Trątnowicach, Janikowicach, Waganowicach, Prandocinie Wysiołku ( przy świetlicy i na LKS Słomniczanka), Janikowicach, Słomnikach (plac zabaw ulica Wyspiańskiego-Norwida, ulica Rzeźnicza i teren przy Młynówce), Smroków, Prandocin.
 4. Opracowywane są specyfikacje do przetargów na budowę parkingów przy PKP w Słomnikach i Niedźwiedziu oraz wyposażenia nowej przychodni zdrowia
 5. W dniach 8-22.01.2018 r. KM PSP z Krakowa przeprowadzała kontrolę przestrzegania przepisów p-poż w budynku socjalnym w Słomnikach ulica Tadeusza Kościuszki 53- wynik pozytywny.
 6. Program LIFE:
 1. Wydano decyzję środowiskową dla firmy FRUITFUL INVESTMEN – zakład przetwórstwa spożywczego
 2. Jest procedowana decyzja środowiskowa dla firmy OPTIMUM – biogazownia
 3. Usługa płatności bezgotówkowych w Urzędzie.
 4. Inwentaryzacja źródeł ogrzewania c.d. – wyniki
 5. Deklaracje w sprawie organizacji dożynek gminnych

 

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel

Odsłony: 3741