A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 27.10.2017 – 30.11.2017

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 • Święto Niepodległości:
  • - Przedszkole Samorządowe w Słomnikach
  • - Uroczystości Gminne przy MGCK – występ uczniów ze szkoły z Kacic i przedszkola
  • - Bieg Niepodległości
  • - Akademia w Ratajowie przygotowana przez Stowarzyszenie „KobRa”
 • Złote Gody – jubileusz 50-lecia par małżeńskich
 • Uroczystość Św. Cecylii patronki orkiestr dętych
 • Konferencja podsumowująca działanie programu LIFE w urzędzie marszałkowskim
 • Przekazanie sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Niedźwiedź i Trątnowice
 • Spotkanie w ZIKiT w Krakowie na temat dopłat do MPK
 • Konferencja na temat gazyfikacji Gminy oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych
 • Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski:
  • - WFOŚ: program Jawor, PONE,
  • - Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” zamiast RZGW i MZMiUW, wydział Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym /regulator taryf wod.-kan., pozwolenia wodnoprawne, opłaty za powierzchnię biologicznie nieczynną/
  • - Teleopieka dla seniorów – TELE Anioł
  • - Wojewoda Małopolski – program modernizacji dróg lokalnych,
  • - Marszałek WM – regionalny program operacyjny
  • - ARiMR
  • - Vat w JST
 • Spotkanie z nowym Zarządem Powiatu Krakowskiego
 • Spotkanie z ZDPK – omówienie wniosków w ramach Inicjatyw Samorządowych
 • SKA 2 Koleje Małopolskie od 10 grudnia do Skawiny
 • Budżet Obywatelski WM - chodnik w Waganowicach
 • Podpisanie umowy partnerskiej w sprawie wspólnego wniosku na dofinansowanie instalacji OZE
 • Spotkanie w Caritas Proszowice w sprawie złożenia wspólnego wniosku na utworzenie placówek dziennej opieki dla osób starszych w Słomnikach, Proszowicach i Miechowie


Drogi w trakcie realizacji:

Zagaje Smrokowskie nr ewid. 559/2 (do Gajosa)
Januszowice nr ewid. 431/12 (koło Kądzieli)
Januszowice nr ewid. 431/11 (koło Kwietnia)
Słomniki, ul. Niecała boczna
Miłocice k. źródełka za mostem
Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.
Kraków, ul. Obrońców Modlina 12 za kwotę: 315.908,88 zł
Termin wykonania do: 8.12.2017r.

Wykonano rów wraz ze studniami kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej w miejscowości Januszowice.

Wykonano umocnienie pobocza i rowu w Lipnej Woli

 

Drogi wojewódzkie:

Zakończono prace przy inwestycji pn.: „Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 773 w miejscowości Miłocice i Wesoła – etap I”.

 

Drogi powiatowe:

W trakcie realizacji jest droga powiatowa Słomniki – Kocmyrzów

Zamówiono wiaty przystankowe na drogę kocmyrzowską /9 sztuk/

 

Przetargi ogłoszone:

 1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Wężerów, gmina Słomniki.
 2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wężerów, gmina Słomniki”
 3. Zakup oleju napędowego ON oraz benzyny Pb 95 dla bezpośredniego tankowania na stacjach Wykonawcy pojazdów będących w dyspozycji Gminy Słomniki w roku 2018 r.
 4. Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Słomniki wskazanymi przez Zamawiającego oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w 2018 r.
 5. Zbieranie, transport i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Słomniki wskazanych przez Zamawiającego w 2018 r.
 6. Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Słomnikach dla Gminy Słomniki - na rok 2018.
 7. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej przy Samorządowym Przedszkolu w Słomnikach gmina Słomniki w roku 2018

 

Sprawy bieżące:

 1. Przygotowanie budżetu na 2018 rok
 2. Przetarg na energię elektryczną wspólny dla ośmiu gmin – wzrost ceny energii
 3. z 0,2014 zł za kWh netto do 0,2155zł za 1kWh netto /dostawcą będzie Tauron Sprzedaż sp. z o.o. Kraków/
 4. Trwają roboty związane z budową przychodni zdrowia ( Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych w Słomnikach)- w dniu 22.11.2017 roku spisano protokół zaawansowania robót Etap IV.
 5. Zakończono roboty związane z termomodernizacją budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu, budynku remizy OSP w Prandocinie, budynku socjalnego w Słomnikach ul. Kościuszki 53.
 6. Trwają roboty związane ociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w Czechach – (pozostała do wykonania opaska z kostki wokół budynku)
 7. Zakończono budowę kanalizacji ul. Bema w Słomnikach
 8. Zamontowano bramę garażową do garażu remizy OSP Prandocin Iły
 9. Opracowano dla Caritasu kosztorys na remont budynku dworca PKP w Słomnikach na dom pobytu dziennego dla seniorów.

 

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • prace remontowe w budynku socjalnym w Słomnikach ulica Kościuszki 53 (malowanie pomieszczeń dla Caritasu, wykonanie posadzki z płytek, malowanie korytarza, wykonanie nowej ubikacji )
 • malowanie pomieszczeń dla lekarzy SP ZOZ
 • malowanie mieszkania komunalnego Słomniki ul. Słoneczna
 • obcinka krzaków wzdłuż drogi w Polanowicach i Ratajów Kleśnia
 • łatanie dziur na drogach asfaltem na zimno
 • ustawianie znaków drogowych
 • prace porządkowe przy budynku socjalnym w Słomnikach ulica Kościuszki 53
 • fugowanie płytek podestu przy budynku administracyjnym w Słomnikach ul. Kościuszki 64
 • plantowanie i ułożenie płytek chodnikowych przy przedszkolu w Słomnikach
 • montaż tablic informacyjnych o dofinansowaniu inwestycji na budynkach gminnych
 • sprzątanie strychu w budynku świetlicy w Czechach
 • prace porządkowe przy obiektach gminnych

 

Burmistrz Gminy Słomniki
Paweł Knafel