A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 1.06.2017 – 31.08.2017

 

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 • Szkolny Festyn „W rodzinie siła” w Niedźwiedziu
 • Pokazy strażackie dla dzieci przedszkolnych w Niedźwiedziu
 • Piknik w Środowiskowym Domu Samopomocy w Miłocicach
 • Piknik Szkolny w ZSO w Słomnikach
 • Powiatowe święto Seniora w Więckowicach
 • Jubileusz orkiestry Krakus w Niedźwiedziu
 • Święto Małopolski – brązowy medal za zasługi dla Województwa Małopolskiego dla Pawiego Oczka ze Szczepanowic
 • Posiedzenie Rady LGD Jurajska Kraina
 • Igrzyska Sportowe Wojewódzkiego Związku LZS w Niedźwiedziu
 • Turniej Rad Sołeckich w Miłocicach
 • Małopolskie Święto Czosnku
 • Powiatowe Święto Policji
 • Powitanie Kadrówki - Słomniki i Prandocin
 • Dożynki Gminne w Niedźwiedziu
 • Wystawa malarska Szkoły Rysunku i Malarstwa w MGCK
 • Koncert muzyczny Stacja Słomniki – pociąg do muzyki
 • Święto Czekolady
 • Jubileusz 70-lecia OSP Kacice
 • Otwarcie nowej siedziby ZDPK w Batowicach

 

Trwające prace drogowe:

Nakładki asfaltowe

 • Muniakowice od remizy
 • Niedźwiedź od starej remizy
 • Trątnowice przez wąwóz
 • Słomniki ul. 3-go Maja
 • Plac manewrowy przy OSP Kacice
 • Szczepanowice – Skrzeszowice

Remont dróg rolniczych:

 • Orłów – Smroków
 • Polanowice nr ewid. 294 (do Kupczyka)

Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. Kraków,

Termin wykonania: do 31.08.2017r.

 • Wężerów górny droga boczna – do pól

Wykonawcą: WALKOR, Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych, Lucjan Ordys

Bosutów, ul. Wiśniowa 28, 32-086 Węgrzce, za kwotę: 40.247,52

Termin wykonania: 29.09.2017r.

Dokonano odbioru na remont chodników:

 • Wyspiańskiego
 • Kasprowicza
 • Rydla
 • Mickiewicza

Wykonawca: F.P.U. KRYSTYNA mgr Krystyna Solecka, ul. Wrzosowa 12, Wolbrom za kwotę: 307.052,28 zł

Dokonano odbioru związanego z przebudową parkingu i wjazdu do stadionu w Prandocinie

Wykonawca: P.P.H.U. BUD-RYS Łukasz Bazior, ul. Podmiejska 65, 32-200 Miechów

Wartość robót: 79.185,08

Brak ofert na przebudowę dróg:

 • Zagaje Smrokowskie nr ewid. 559/2 (do Gajosa)
 • Januszowice nr ewid. 431/12 (koło Kądzieli)
 • Januszowice nr ewid. 431/11 (koło Kwietnia)
 • Słomniki, ul. Niecała boczna
 • Miłocice k. źródełka za mostem

Gmina dokonała trzy postępowania przetargowe, na które nikt nie złożył ofert.

Droga wojewódzka:

Podpisano umowę na „Budowę chodników przy drodze wojewódzkiej nr 773 w miejscowości Miłocice i Wesoła – etap I

Wykonawca: Firma Budowlano – Usługowa TOM-BUD, Wiesław Michalski, ul. Zamkowa 19/9, Kraków

Termin wykonania: 31.10.2017r.

Drogi powiatowe:

W trakcie realizacji jest droga powiatowa Słomniki – Kocmyrzów

Brak ogłoszenia przetargu na budowę chodnika na ul. Poniatowskiego w Słomnikach – zagrożenie inwestycji

 

Przetargi rozstrzygnięte:

Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu

Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Handlowe RAKSO Jacek Gaj

Ul. B. Chrobrego 59, 25-607 Kielce

Wartość zadania – 122 892,30zł

Termin realizacji - 31.10.2017

 

Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Prandocinie

ELEKTROMAL Cebula Józef  Rajsko 1   32-822  Strzelce Wielkie

Wartość zadania – 164 075,10zł

Termin realizacji - 31.10.2017

 

Termomodernizacja budynku socjalnego w Słomnikach

Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Handlowe RAKSO  Jacek Gaj
Ul. B. Chrobrego 59, 25-607 Kielce

Wartość zadania - 211988,10zł

Termin realizacji - 31.10.2017

 

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Bema i ul. Kościuszki, miejscowości Słomniki oraz Prandocin Wysiołek

Firma Inżynieryjna SystemBud Grzegorz Nowak Ostrów 100, 32-112 Klimontów

Wartość zadania – 250 000,00zł

Termin realizacji - 30.10.2017

 

Przebudowa ujęcia wody, w miejscowości Kępa

Przebudowa zbiornika wody, w miejscowości Trątnowice

Unieważnione - oferta przekracza kwotę Zamawiającego

 

Program Bezpieczna Małopolska

Zakup kompletnego systemu selektywnego wybierania wraz z montażem

JT-TECH Tomasz Tujko, ul. Żwirki i Wigury 33 31-223 Wolbrom

Wartość - 8448,87zł

Termin realizacji - 15.09.2017

 

Zakup pilarki ratowniczej

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. ul. Kazimierza Wyki 3
31-223 Kraków 

Wartość - 4535,17zł

Termin realizacji - 15.09.2017

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Słomniki do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Miechowie wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu.

TRANS RD Robert Doniec Kalina Lisiniec 29, 32-200 Miechów

186,84 zł   za jeden dzień dowozu 78.472,80 brutto  za całość zamówienia 420 dni

 

Dowóz i odwoź dzieci szkolnych wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018 do Zespołu Szkół w Niedźwiedziu

EUROTRANS-BIS Cieślik Tomasz  Cieślik Michał Sp. J.  Sieciechowice 232,

1.849,00 zł za jeden dzień dowozu

347.612,60 zł za całość realizacji usługi (188 dni)

Dowóz i odwoź dzieci szkolnych wraz z opieką dla Gminy Słomniki w roku szkolnym 2017/2018 do Zespołu Szkół w Prandocinie 

EUROTRANS-BIS Cieślik Tomasz  Cieślik Michał Sp. J.  Sieciechowice 232,

1.142,00 zł za jeden dzień dowozu

214.696,53 zł za całość realizacji usługi (188 dni)

 

Dowóz i odwoź dzieci szkolnych wraz z opieką dla Gminy Słomniki w roku szkolnym 2017/2018 do Zespołu Szkół w Smrokowie

EUROTRANS-BIS Cieślik Tomasz  Cieślik Michał Sp. J.  Sieciechowice 232,

1 249,00 zł za jeden dzień dowozu

235 000 zł za całość realizacji usługi (188 dni)

 

E-administracja

Doradztwo techniczne w zakresie realizacji zadania dotyczącego uruchomienia e-usług finansowych w ramach projektu pn. "Rozwój nowoczesnej e- administracji w Gminie Słomniki - poprawa jakości działania i obsługi mieszkańców" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

ITERUM SP Z O.O. ul. Mariana Rapackiego 25  20-150 Lublin 

Wartość – 19 680zł

Termin realizacji - 31.12.2017


Doradztwo techniczne w zakresie realizacji zadania dotyczącego uruchomienia systemu komunikacji mobilnej w ramach projektu pn. pn. "Rozwój nowoczesnej e- administracji w Gminie Słomniki - poprawa jakości działania i obsługi mieszkańców" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ITERUM SP Z O.O. ul. Mariana Rapackiego 25 20-150 Lublin 

Wartość – 3690zł

Termin realizacji - 31.12.2017

 

Przetargi ogłoszone:

Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w m. Kępa gm. Słomniki

Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w m. Orłów gm. Słomniki

Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w m. Słomniki

Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego przy ul. Norwida w m. Słomniki

Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego przy w miejscowości Zaborze

 

Opracowanie pełnego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słomnikach”

 

Złożone wnioski o dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:

 • Rewitalizacja miasta Słomniki poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną i gospodarczą

- Koszt całkowity – 9 784 527,73 zł brutto

- Wnioskowana kwota dotacji – 7 014 687,15 zł brutto.

 • Modernizacja budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Niedźwiedziu

- Koszt całkowity – 577 203,96 zł brutto

- Wnioskowana kwota dotacji – 422 498,96 zł brutto.

 • Wyposażenie SPZOZ Przychodnia Zdrowia w Słomnikach

- Koszt całkowity – 1 182 780,51 zł brutto

- Wnioskowana kwota dotacji – 946 224,40 zł brutto.

 

Wybrane Projekty do dofinansowania, oczekiwanie na podpisanie umów:

 • Tereny rekreacji i wypoczynku nad rzeką Szreniawą w Słomnikach

- Koszt całkowity – 2 423 489,06 zł brutto

- Wnioskowana kwota dotacji – 1 817 493,76 zł brutto.

 • Budowa drogi gminnej w miejscowości Wężerów przez SAG

- Koszt całkowity – 5 712 592,04 zł brutto

- Wnioskowana kwota dotacji – 4 284 443,97 zł brutto.

 • Program wymiany pieców WFOŚ – PONE

- Koszt całkowity 1152520,00zł

- Kwota dofinansowania 576 260,00zł

 

Nieruchomości:

 1. Zamiana działki nr 641/6 o pow. 0,1164ha na działkę nr 640/7 o pow. 0,1254ha w Słomnikach – bez dopłat
 2. Decyzja komunalizacyjna w sprawie działek nr 392/1 o pow. 0,1432ha, oraz 392/2 o pow. 0,4126ha w Januszowicach
 3. Decyzja komunalizacyjna w sprawie działek nr 1422/1 o pow. 0,1173ha, 1422/2 o pow. 0,1044ha, 1422/5 o pow. 1,1422ha w Słomnikach – gminna część Rynku
 4. Podpisanie porozumienia oraz wypłata odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa działki drogowej nr 761/8 o pow. 0,2052ha w Słomnikach

 

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową przychodni zdrowia ( Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych w Słomnikach – w dniu 30 czerwca 2017 roku zakończono  i odebrano III Etap inwestycji.
 2. Wykonano dokumentacje projektowe i uzyskano decyzje pozwolenia na budowę  boiska wielofunkcyjnego w Kacicach i Waganowicach, oraz świetlic wiejskich w Orłowie i Zaborzu.
 3. Wykonano i odebrano roboty związane z remontem budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu.
 4. Wykonano i odebrano roboty związane z remontem budynku OSP w Prandocinie w ramach programu Małopolskie Remizy 2017. W dniu 23.08.2017 roku w odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.
 5. W dniu 23.06.2017 roku odebrano samochód pożarniczy marki RENAULT dla jednostki OSP Prandocin.
 6. Podpisanie umowy na Remizy Małopolskie/ 38 000zł OSP Prandocin/ , Bezpieczną Małopolskę i program Bezpieczny Strażak
 7. Podpisanie umowy z WFOŚ na udzielenie pożyczki na kanalizację ul. Bema, Kościuszki i Prandocin Wysiołek – 196 000zł
 8. Realizacja programu wymiany pieców
 9. Inwentaryzacja źródeł ciepła c.d.

 

 

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • malowanie i flizowanie w budynku świetlicy w Kacicach
 • naprawa schodów przy ulicy Bema w Słomnikach
 • malowanie w pomieszczeniach  Domu Samopomocy Świt w Miłocicach
 • malowanie Sali w remizie w Trątnowicach
 • montaż znaków drogowych
 • malowanie pomieszczeń w budynku przy ulicy Kościuszki 64
 • obcinanie gałęzi przy drogach gminnych
 • układanie kostki  przy bloku nr 3
 • malowanie sal w budynku szkoły w Słomnikach ( 3 sale i przewiązka)
 • malowanie sal w szkole w Niedźwiedziu
 • porządkowanie terenu przy Starej Szkole w Słomnikach ( obsianie trawą)
 • prace rozbiórkowe w sanitariatach w szkole w Słomnikach ( skucie płytek i tynków)
 • usuwanie trawy z chodnika ulica 3 Maja w Słomnikach
 • ułożenie kostki poda ławkę i kosz przy ulicy św. Jana Pawła II w Słomnikach wraz z montażem ławki
 • naprawa dachu na budynku szkoły w Prandocinie
 • malowanie przejść dla pieszych przy hali w Słomnikach i przedszkolu
 • malowanie pomieszczeń w Szkole w Kacicach ( 2 sale, szatnia, aneks kuchenny)
 • naprawa ogrodzenia przy placach zabaw w Słomnikach ( ulica Rzeźnicza i os. Proszowska)
 • malowanie mieszkania socjalnego w budynku przy ulicy Kościuszki 53
 • porządkowanie terenu przy budynku Sądu i Policji w Słomnikach
 • porządkowanie mieszkania komunalnego w Prandocinie
 • naprawa zapadliska w drodze ulica Moniuszki w Słomnikach

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel