A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 28.04.2017 – 01.06.2017

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 1. Uroczyste przekazanie nowych samochodów pożarniczych w Niepołomicach – OSP Miłocice
 2. Uroczystość poświęcenia lekkiego samochodu pożarniczego w OSP Słomniki
 3. Gminne zawody sportowo- pożarnicze w Muniakowicach
 4. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – teatr Rodziny Kolpinga
 5. Konferencja na temat perspektyw rozwoju i przyszłości samorządu w Polsce
 6. Spotkanie w Koniuszy na temat budżetu obywatelskiego Województwa Małopolskiego
 7. Spotkanie z wicedyrektorem Szpitala w Proszowicach na temat perspektyw funkcjonowania w Ośrodku Zdrowia w Słomnikach poradni specjalistycznych SPZOZ Proszowice – chirurgia i ginekologia
 8. Debata na temat bezpieczeństwa w mieście i gminie
 9. Miting Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych- organizator ZS Waganowice, teren Słomniczanki
 10. Małopolski Festiwal Innowacji w Słomnikach
 11. Spotkanie inicjujące powstanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słomnikach
 12. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Krakowskiego
 13. Spotkanie z Zarządem Powiatu w sprawie inwestycji w ramach ZIT i SPR
 14. Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski
 15. Udział w odprawie z wykonawcą modernizacji drogi kocmyrzowskiej – rozpoczęcie prac
 16. Dyżury związane ze scaleniami gruntów w Słomnikach
 17. Spotkania w sprawie wspólnego wniosku na OZE – gminy LGD,
  – zebrano ankiety od mieszkańców zainteresowanych montażem OZE na swoich posesjach /60% dofinansowania/

 

Inwestycje drogowe gminne – rozstrzygnięto przetargi:

 

Zad. 1. Przebudowa i remont dróg gminnych:
„Muniakowice nr 601764K”
„Niedźwiedź nr 601770K od starej remizy”
„Trątnowice nr 601770K przez wąwóz”
„Słomniki, ul. 3-go Maja”
„Plac manewrowy przy OSP Kacice”
„Szczepanowice – Skrzeszowice nr 601773K”

Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. Kraków
Wartość zadania:  979.410,21 zł
Termin wykonania: do 31.08.2017r.

 

Zad. 2. Przebudowa chodników w Słomnikach:
„Słomniki, ul. Wyspiańskiego”
„Słomniki, ul. Kasprowicza”
„Słomniki, ul. Rydla”
„Słomniki, ul. Mickiewicza”

Wykonawca: F.P.U. KRYSTYNA mgr Krystyna Solecka, ul. Wrzosowa 12, Wolbrom
Wartość zadania:  307.052,28 zł
Termin wykonania: do 31.08.2017r.

 

Remont dróg rolniczych:
Orłów – Smroków
Polanowice (do Kupczyka)

Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. Kraków
Wartość zadania: 218.711,69 zł
Termin wykonania: do 31.08.2017r.

 

Inwestycje drobne:
Wykonano w kamieniu parking w Waganowicach przy szkole za kwotę: 16.236,00 zł
Wydłużono parking w Smrokowie przy stacji PKP za kwotę: 22.558,20 zł
Wykonano zjazd i dojście do kapliczki na Sosnówce za kwotę: 3.075,00 zł
Powyższe prace wykonała firma: TRANS-JAR, Jarosław Nowak, Kępa 26
Bieżące naprawy nawierzchni dróg – 43000zł

 

Przetargi rozstrzygnięte:

 1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słomniki oraz obsługa PSZOK

Wykonawca: MPGO Sp. z o.o. Ul. Barska 12   30-307 Kraków
Wartość zadania:     1.678.968,00 zł
Termin realizacji: 30.06.2019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 1. Zakup 3 kompletnych mundurów bojowych w ramach programu „Bezpieczny Strażak” z przeznaczeniem dla OSP Iły

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "SPRZĘT-POŻ" ul. Wł Jagiełły 17E Opole
Wartość zadania: 9000zł
Termin realizacji:  31.08. 2017r

 

 1. Przebudowa ujęcia wody, w miejscowości Kępa, przebudowa zbiornika wody, w miejscowości Trątnowice, przebudowa budynku pompowni wody i budowa zbiornika wody wraz z fundamentem, w miejscowości Polanowice

Postępowanie unieważnione z powodu zbyt wysokiej ceny

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Bema i ul. Kościuszki, miejscowości Słomniki oraz Prandocin Wysiołek, gmina Słomniki

Postępowanie wyjaśniające z powodu niskiej ceny

 

Złożone wnioski:

 1. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Słomniki – SPR. 
  - Koszt całkowity – 1 467 004,92 zł brutto
  - Wnioskowana kwota dotacji – 1 246 954,14 zł brutto
 2. Rozbudowa targowiska  produktów rolno - spożywczych w miejscowości Słomniki - PROW
  - Koszt całkowity – 1 246 444,51 zł brutto
  - Wnioskowana kwota dotacji – 785 285,00 zł brutto
 3. „Aktywne Słomniki - utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży”- EFS
      - Koszt całkowity – 1 193 202,00 zł brutto
      - Wnioskowana kwota dotacji – 1 105 202.00 zł brutto

Wnioski do WFOŚiGW w Krakowie

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Bema, ul. Kościuszki w Słomnikach oraz w Prandocinie Wysiołku.
  Koszt całkowity zadania (brutto): 463 729,36 PLN
  Pożyczka: 195 853,00 PLN
  Wniosek rozpatrzony pozytywnie jesteśmy przed podpisaniem umowy
 2. Przebudowa obiektów wodociągowych na terenie gminy Słomniki.
  Koszt całkowity zadania (brutto): 839 264,01 PLN
  Pożyczka: 682 328,00 PLN
  Wniosek rozpatrzony pozytywnie jesteśmy przed podpisaniem umowy
 3. Przebudowa obiektów ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Kacice, gmina Słomniki.
  Koszt całkowity zadania (brutto):2 262 590,67 PLN
  Pożyczka: 1 839 504,00 PLN
  Karta informacyjna rozpatrzona pozytywnie przez zarząd, jesteśmy przed złożeniem wniosku.

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową przychodni zdrowia (Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych) w Słomnikach – podpisano umowę na dotację z PFRON w wysokości 556 300 zł
 2. Podpisano umowy i przekazano place budowy związane z remontem budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu i budynku remizy OSP w Prandocinie /dotacja z programu Małopolskie Remizy w wysokości 38 000 zł/.
 3. W trakcie opracowania są audyty energetyczne dla planowanych termomodernizacji budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu, budynku remizy OSP w Prandocinie, budynku socjalnego w Słomnikach ul. Kościuszki 53
 4. W trakcie opracowania są programy funkcjonalno-użytkowe:
  • przebudowy części targu na targowisko produktów rolno spożywczych,
  • przebudowy budynku administracyjno- gospodarczego ZGKiM,
  • przebudowy parku miejskiego w Rynku w Słomnikach,
  • przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu.
 5. Montaż drzwi wejściowych w budynku świetlicy w Kacicach
 6. Wykonano dobudowę lampy oświetlenia ulicznego w Słomnikach ulica Niecała
 7. Wykonanie dobudowy lamp oświetleniowych przy przejściach dla pieszych w Słomnikach ulica Proszowska
 8. Wymieniono przewody elektryczne w mieszkaniu komunalnym w Słomnikach
 9. Zamontowano 7 pyłomierzy /szkoły Niedźwiedź, Waganowice, Prandocin, Kacice, Smroków, Słomniki oraz MGCK Słomniki/
 10. W dniu 30 maja uprawomocniła się  uchwała w sprawie zmiany nazwy ulic - mieszkańcy otrzymają kompleksową informację o dalszym postępowaniu./załącznik/
 11. W przygotowaniu gminny program rewitalizacji – możliwość sesji nadzwyczajnej w czerwcu.

 

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • malowanie i montaż ram ogrodzenia na placu zabaw w Niedźwiedziu
 • malowanie świetlicy w Kacicach
 • układanie płytek ściennych w pomieszczeniu kuchni świetlicy wiejskiej w Kacicach
 • montaż i malowanie ogrodzenia przy świetlicy w Prandocinie Wysiołku
 • malowanie mieszkania socjalnego w Polanowicach
 • montaż i malowanie  słupków do siatkówki w Kępie
 • malowanie bramek na boisku w Muniakowicach
 • naprawa chodnika w Słomnikach ulica 29 listopada
 • sadzenie drzew  przy budynku Urzędu  i na wysypisku śmieci w Polanowicach
 • rozpoczęcie malowania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Miłocicach
 • prace porządkowe na Orliku (Słomniczanka)
 • prace porządkowe przy budynkach komunalnych
 • obcinanie gałęzi przy drogach gminnych
 • uzupełnianie znaków drogowych przy drogach gminnych
 • naprawa dróg asfaltem na zimno

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel