A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 31.03.2017 – 27.04.2017

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 1. Wybory sołtysa w Prandocinie Iły – sołtysem została pani Magdalena Buczek
 2. Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Trątnowicach
 3. Szkolenie pracowników w ramach programu unijnego e-administracja
 4. Dyżury związane ze scaleniami gruntów w Słomnikach
 5. Posiedzenie komisji rewizyjnej oraz oświaty
 6. Spotkanie z wojewodą małopolskim Piotrem Ćwikiem:
  - gospodarka nieruchomościami /uwłaszczenie PKP, komunalizacja rynku/
  - gazyfikacja gminy
  - inwestycje w ochronie zdrowia
 1. Spotkanie ze Starostą Krakowskim na temat Rynku w Słomnikach
 2. Wystawa malarstwa Erwina Wyjadłowskiego w MGCK
 3. Wybory Chłopa Roku 2017 – Racławice
 4. Wizyta Delegacji Ukraińskiej – zwiedzanie obiektów pasywnych
 5. Spotkanie z sołtysami – inwentaryzacja źródeł ogrzewania
 6. Kontrola oświetlenia przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich
 7. Rezygnacja dyrektora SP ZOZ

 

Inwestycje drogowe gminne:

Ogłoszono przetarg na przebudowę i remont dróg gminnych z podziałem na zadania:

Zad. 1. Przebudowa i remont dróg gminnych:
„Muniakowice nr 601764K”
„Niedźwiedź nr 601770K od starej remizy”
„Trątnowice nr 601770K przez wąwóz”
„Słomniki, ul. 3-go Maja”
„Plac manewrowy przy OSP Kacice”
„Szczepanowice-Skrzeszowice nr 601773K”

Zad. 2. Przebudowa chodników w Słomnikach:
„Słomniki, ul. Wyspiańskiego”
„Słomniki, ul. Kasprowicza”
„Słomniki, ul. Rydla”
„Słomniki, ul. Mickiewicza”

Inwestycje drogowe powiatowe:

Rozstrzygnięto przetarg na „Przebudowę drogi 2161K Kocmyrzów – Słomniki.
Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.,  ,  ul. Obrońców Modlina 12,  30-733,  Kraków,
Szacunkowy koszt inwestycji 6.337.000,00 zł.
           Termin realizacji: 30.10.2017r

Inwestycje drogowe wojewódzkie: - trwa weryfikacja dokumentacji projektowej chodników na Wesołej pod kątem przyznanego dofinansowania

 

Przetargi rozstrzygnięte:

Dostawa środka chemicznego- flokulant  PRAESTOL K232L, dla Oczyszczalni Ścieków w Słomnikach w 2017r .
Wykonawca: Klimapol Sp. z o.o., Dąbrowica 127 C, 21-002 Jastków
Wartość zamówienia: 33 960,00zł

Zorganizowanie Kolonii w miejscowości górskiej w roku 2017 dla 50 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
Wykonawca: CARITAS Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce
Wartość zamówienia: 36 950,00zł
Termin realizacji: 15.07.2017-27.07.2017

Remont budynku  wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu
Wykonawca: PHUP Andrzej Jakubowski Piekary 31, 32-100 Proszowice
Wartość zadania: 118 774,46zł
Termin realizacji: 31.07.2017r

Remont budynku  remizy OSP w Prandocinie gm. Słomniki – dofinansowanie z programu „Małopolskie Remizy”
Wykonawca: ELEKTROMAL Cebula Józef Rajsko 1,  32-822 Strzelce Wielkie
Wartość zadania: 97 702,34zł
Termin realizacji: do 31.07.2017

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Prandocin
Wykonawca: Firma Profis Tech Tymbark 396,  34-650 Tymbark
Wartość zadania:  96 000,00zł

 

Przetargi ogłoszone:

 1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słomniki oraz obsługa PSZOK
 2. Zakup 3 kompletnych mundurów bojowych w ramach programu „Bezpieczny Strażak” z przeznaczeniem dla OSP Iły
 3. Przebudowa ujęcia wody, w miejscowości Kępa
 4. Przebudowa zbiornika wody, w miejscowości Trątnowice
 5. Przebudowa budynku pompowni wody i budowa zbiornika wody wraz z fundamentem, w miejscowości Polanowice
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Bema i ul. Kościuszki, miejscowości Słomniki oraz Prandocin Wysiołek, gmina Słomniki

 

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową przychodni zdrowia ( Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych w Słomnikach.
 2. Wykonano inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynków  przejętych po PKP  w Słomnikach ulica Kolejowa i ulica Krakowska.
 3. Przeprowadzono odbiór techniczno-jakościowy i odbiór końcowy samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Miłocice w ramach programu Bezpieczna Małopolska. Samochód pozostawiono w depozycie u wykonawcy. Uroczyste przekazanie samochodów nastąpi 28.04.2017 roku  w Niepołomicach.
 4. Zamontowano wykładziną obiektową w Sali świetlicy wiejskiej w Szczepanowicach, budynku użytkowanym przez orkiestrę w Prandocinie oraz budynku socjalnym na oczyszczalni ścieków w Słomnikach
 5. Zakupiono 2 wiaty dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe w Trątnowicach.
 6. Przygotowanie dokumentacji do wniosku na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/
 7. Przygotowanie dokumentacji do wniosków na rewitalizację, OZE oraz na dofinansowanie budowy i wyposażenia ośrodka zdrowia
 8. Uzupełnienia wniosków złożonych wcześniej /droga Wężerów, kąpielisko, skatepark, parkingi przy PKP, transport niskoemisyjny, wymiana pieców/

 

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • wykonanie zejścia i schodów Osiedle Świerczewskiego- ulica Bema
 • malowanie pomieszczeń OSP Słomniki
 • malowanie i układanie płytek w łazience OSP Kacice
 • malowanie kominka w Polanowicach
 • naprawa chodnika na ulicy 29 listopada w Słomnikach
 • naprawa nawierzchni na Rynku w Słomnikach
 • naprawa siedzisk na stadionie LKS Słomniczanka
 • naprawa dróg asfaltem na zimno
 • wymiana bojlera w budynku socjalnym w Słomnikach ulica Kościuszki 53
 • naprawa rynien na budynku remizy OSP w Słomnikach i świetlicy wiejskiej  Kępa

 

Burmistrz Gminy Słomniki
Paweł Knafel