A A A
GOPS Słomniki

Zadaniem projektu jest aktywizacja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Logo ARiMR

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r.

ARiMR

Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w 2018 roku zmianie uległy podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich. Wnioski składane będą jak zawsze od 15 marca, ale w formie elektronicznej. Zamiast wniosku można złożyć Oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 r. w terminie od 15 lutego do 14 marca 2018 r.

Konferencja Budma

Forum Budownictwa Pasywnego i Efektywności Energetycznej to bezpłatna konferencja poświęcona najważniejszym trendom w zakresie szeroko pojętego oszczędzania energii w budownictwie. Patronat nad wydarzeniem objęła Gmina Słomniki.

Szkółka roślin owocowych

Rolnicy z gminy Słomniki dyskutowali o nowych gatunkach roślin, których uprawa może być sposobem na dobry biznes podczas konferencji „Uprawa borówki amerykańskiej i jagody kamczackiej jako sposób na dobry biznes”.